THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ

Thiết kế thi công sửa chữa cải tạo nhà phố

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NHÀ PHỐ THƯỜNG TÍN

Kích thước: 5x20m, diện tích: 100m2

THI CÔNG BIỆT THỰ - CHÚ DUY

Kích thước: 17x22m, diện tích: 374m2

THI CÔNG NHÀ PHỐ TẠI HÀ NỘI

Kích thước: 7x15m, diện tich: 100m2

THI CÔNG BIỆT THỰ - CHÚ THỎA

Kích thước: 12,5x13,5m, diện tích: 169m2

THI CÔNG BIỆT THỰ - ANH VIÊN

Kích thước: 11x16m, diện tích: 160m2

THI CÔNG BIỆT THỰ - ANH NAM

Kích thước: 13x20 m, Diện tích xây dựng: 260 m2

THI CÔNG NHÀ PHỐ KINH DOANH

Kích thước: 5x15m, diện tích: 75m2

THI CÔNG BIỆT THỰ - ANH BẰNG

Kích thước: 15x20 m Diện tích: 300 m2

THIẾT KẾ THI CÔNG BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI

Kích thước: 9x18m, diện tích:160m2

THI CÔNG NHÀ PHỐ ANH TỊNH THƯỜNG TÍN

Kích thước: 7x12.5m, diện tích: 87.5m2