THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ

Thiết kế thi công sửa chữa cải tạo nhà phố

THI CÔNG BIỆT THỰ - CHÚ DUY

Kích thước: 17x22m, diện tích: 374m2

THI CÔNG BIỆT THỰ - CHÚ THỎA

Kích thước: 12,5x13,5m, diện tích: 169m2

THI CÔNG BIỆT THỰ - ANH VIÊN

Kích thước: 11x16m, diện tích: 160m2

THI CÔNG BIỆT THỰ - ANH NAM

Kích thước: 13x20 m, Diện tích xây dựng: 260 m2

THI CÔNG BIỆT THỰ - ANH BẰNG

Kích thước: 15x20 m Diện tích: 300 m2