BIỆT THỰ MÁI THÁI - CHÚ THỎA

Kích thước: 12,5 x13,5 m, Diện tích: 169 m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN PHÚ THỌ

Kích thước: 10x13m, diện tích:110m

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - ANH THÀNH

Kích thước: 15x15, diện tích: 225m2

BIỆT THỰ MÁI CHÉO 3 TẦNG

Kích thước: 17x22m, diện tích: 374m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - ANH VIÊN

Kích thước: 11 x16 m, diện tích: 160 m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN - ANH CỔN

Kích thước: 9x12m, diện tích: 120m2

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN - CHÚ PHONG

Kích thước: 9x15m, diện tích: 135m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI THANH OAI

Kích thước: 9x12m, diện tích: 95m2

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN - ANH TIẾN

Kích thước: 12x20m : Diện tích: 240 m2

BIỆT THỰ VƯỜN - ANH CƯỜNG

Kích thước: 8x15m, diện tích: 120m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN - ANH SƠN

Kích thước: 18x9m, diện tích:162m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CHỮ L - ANH QUỲNH

Kích thước: 8x10m, diện tích:80m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG Ở HƯNG YÊN

Kích thước: 7x11m, diện tích:77m2

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN - CHÚ HÒA

Diện tích xây dựng: 15x20 m

BIỆT THỰ MÁI THÁI - ANH KHANG

Kích thước: 8x15m Diện tích đất: 250 m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHONG CÁCH CHÂU ÂU - THÁI NGUYÊN

Kích thước: 18x9m, diện tích: 162m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHONG CÁCH CHÂU ÂU

Kích thước: 15x20m, diện tích: 300m2

BIỆT THỰ MÁI THÁI 3 TẦNG

Kích thước: 20x20m, Diện tích: 400m2