THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN TẠI VINHOME

Kích thước: 18 x 9m, diện tích:162m2

BIỆT THỰ MÁI THÁI - CHÚ THỎA

Kích thước: 12,5 x 13,5 m, Diện tích: 169 m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN PHÚ THỌ

Kích thước: 10x13m, diện tích:110m

BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG MỸ ĐỨC HÀ NỘI

Kích thước:14x11m, diện tích:150m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - ANH THÀNH

Kích thước: 15x15, diện tích: 225m2

BIỆT THỰ MÁI CHÉO 3 TẦNG

Kích thước: 17x22m, diện tích: 374m2

BIỆT THỰ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - ANH TUÂN

Kích thước: 12x16m, diện tích: 192m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - CHÚ THÔNG

Kích thước: 11x11m, diện tích: 121m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CHỮ L - ANH QUỲNH

Kích thước: 8x10m, diện tích:80m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG HOÀI ĐỨC

Kích thước: 8x16m, diện tích: 128m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG HƯNG YÊN

Kích thước: 8x15m, diện tích: 120m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - ANH VIÊN

Kích thước: 11 x16 m, diện tích: 160 m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN - ANH CỔN

Kích thước: 9x12m, diện tích: 120m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG VĨNH PHÚC

Kích thước: 7x23m, diện tích: 160m2

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN - CHÚ PHONG

Kích thước: 9x15m, diện tích: 135m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG BẮC NINH

Kích thước: 10x22m, diện tích: 220m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI THANH OAI

Kích thước: 9x12m, diện tích: 95m2

DINH THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG - SƠN TÂY

Kích thước: 15x20, Diện tích: 300 m2