MẪU BIỆT THỰ VƯỜN TÂN CỔ ĐIỂN-ANH HƯỞNG

Kích thước:15x30 m, diện tích: 450m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN KẾT HỢP KINH DOANH

Kích thước:14x14 m, diện tích: 196m2

BIỆT THỰ MÁI THÁI 3 TẦNG

Kích thước: 20x20m, Diện tích: 400m2

BIỆT THỰ MÁI THÁI - ANH HÙNG

Kích thước: 12x25 m, Diện tích: 300m2

BIỆT THỰ MÁI THÁI - CHÚ HẢI

Kích thước: 6.5x 18m, Diện tích: 117 m2

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN-ANH CHUNG

Kích thước 10x15 m ,Diện tích: 150 m2

DINH THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG - SƠN TÂY

Kích thước: 15x20, Diện tích: 300 m2

MẪU THIẾT KẾ BIỆT THỰ MÁI THÁI

Kích thước: 7x12m, diện tích: 84m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - CHÚ THÔNG

Kích thước: 11x11m, diện tích: 121m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG HOÀI ĐỨC

Kích thước: 8x16m, diện tích: 128m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CHỮ L - ANH RỪNG

Kích thước: 5x17 m, diện tích: 85m2

BIỆT THỰ MÁI CHÉO 3 TẦNG - HẢI DƯƠNG

Kích thước: 15x20 m, Diện tích 300 m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHỐ HIỆN ĐẠI - ANH HÙNG

Kích thước: 15 x 20m, diện tích: 300m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ LIỀN KỀ MÁI THÁI

Kích thước: 8x14m, diện tích: 115m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CÁCH TÂN KIỂU PHÁP

Kích thước: 12x21m, diện tích: 250m2

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN - THANH OAI

Kích thước: 15x18 m, Diện tích: 270 m2

BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG

Kích thước: 15x11m, diện tích: 165m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN - ANH SƠN

Kích thước: 18x9m, diện tích:162m2