MẪU THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG

Kích thước: 17x12m, diện tích: 200m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG Ở HƯNG YÊN

Kích thước: 7x11m, diện tích:77m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG BẮC NINH

Kích thước: 10x22m, diện tích: 220m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG 1 TUM - ANH QUANG

Kích thước: 14 x 18m, diện tích: 252m2

MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN CHÂU ÂU ĐẸP- ANH THÂN

Kích thước: 12,5 x 13,5 m, Diện tích: 169 m2

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG

Kích thước: 15x20m Diện tích: 300 m2

BIỆT THỰ VƯỜN PHONG CÁCH CHÂU ÂU

Kích thước: 12x9m, diện tích: 108m2

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 2 TẦNG - MỸ ĐỨC

Kích thước: 10x15m, Diện tích: 150 m2

BIỆT THỰ PHONG CÁCH ĐỊA TRUNG HẢI

Kích thước: 10x12m, diện tích 120m2

BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP

Kích thước: 20x20m, diện tích 400m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - ANH LONG

Kích thước: 10x15m, diện tích: 150m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - ANH DUY

Kích thước: 8x10m, diện tích:80m2

BIỆT THỰ 2 TẦNG PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

Kích thước 13x20 m, Diện tích xây dựng : 260 m2

BIỆT THỰ VƯỜN - ANH BẰNG

Kích thước: 20 x 25 m Diện tích xây dựng : 225 m2

BIỆT THỰ MÁI THÁI - CHÚ HỢP

Kích thước: 8x15m, diện tích: 120m2

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN KIỂU PHÁP - ANH HƯNG

Kích thước: 9x10m, diện tích 90m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

Kích thước: 10x10m, diện tích:100m2