MẪU THIẾT KẾ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN 3 TẦNG

Kích thước: 10x12m, diện tích: 120m2

BIỆT THỰ PHỐ 3 TẦNG - ANH TUẤN

Kích thước 10x20 m ,Diện tích: 200 m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - THANH OAI

Kích thước:10x15m, diện tích: 150m2

MẪU THIẾT KẾ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG

Kích thước: 12x12, diện tích:144m2

MẪU BIỆT THỰ CHÂU ÂU 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN - ANH LINH

Kích thước: 17 x 20m, diện tích 340m2

BIỆT THỰ PHONG CÁCH CHÂU ÂU-ANH DŨNG

Kích thước: 10 x17m, diện tích: 170m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI ĐẸP - ANH TIẾN

Kích thước: 12,5 x 15,6m, diện tích: 195m2

MẪU NHÀ PHỐ ĐẸP 3 TẦNG

Kích thước: 8,2 x 20 m, Diện tích: 164m2

BIỆT THỰ VƯỜN 3 TẦNG HIỆN ĐẠI -ANH QUẾ

Kích thước: 26 x 26 m, Diện tích:676 m2

MẪU BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KIỂU PHÁP-ANH VIỆT

Kích thước: 15x13m, diện tích: 195m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - ANH HOÀNG

Kích thước: 7x12m, diện tích: 84m2.

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN - THANH OAI

Kích thước: 10x10m, diện tích: 100m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN - THÁI NGUYÊN

Kích thước: 18x9m, diện tích: 162m2

MẪU BIỆT THỰ 3 TẦNG KIẾN TRÚC PHÁP

Kích thước: 20x20m, diện tích 400m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG-ANH LÂM

Kích thước: 12,5 x 13,5 m, Diện tích: 169 m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ KIỂU PHÁP-ANH HÙNG

Kích thước:18x30 m, diện tích: 540m2

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN ĐẸP-ANH LONG

Kích thước: 15x16, diện tích: 240m2