THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG-ANH HOAN

Kích thước: 13 x17 m, diện tích: 221 m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN ĐẸP - ANH MẠNH

Kích thước: 13x18m, diện tích:234m

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KIỂU PHÁP - ANH KHƯƠNG

Kích thước 20x17 m, diện tích: 340m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ MÁI THÁI HIỆN ĐẠI ĐẸP-CHÚ TIẾN

Kích thước: 12 x 12,5 m, Diện tích: 150m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG-CHÚ THÁI

Kích thước:14x14 m, diện tích: 196m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN

Kích thước: 15x20, diện tích: 300m2

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN PHONG CÁCH CHÂU ÂU

Diện tích xây dựng: 500m2

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN - CHÚ NHÂN

Kích thước: 10x9m, diện tích: 90m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN-ANH CHUNG

Kích thước: 12x 18 m, Diện tích:216 m2