THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 3 TẦNG - CHÚ HÒA

Kích thước: 5x15m, diện tích: 75m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN - CHÚ THẾ

Kích thước:5x20m, diện tích: 100m2

NHÀ PHỐ 3 TẦNG MÁI TÂY

Kích thước: 6x15m , Diện tích: 90 m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN THƯỜNG TÍN

Kích thước: 5,5x20m, diện tích: 110m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI CHỊ LAN

Kích thước: 4,3x15m, diện tích: 65m2

NHÀ PHỐ CỔ ĐIỂN 2 MẶT TIỀN

Kích thước: 5x16m, Diện tích: 80 m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI - ANH TỊNH

Kích thước : 7x12.5 m Diện tích: 87.5 m2

NHÀ PHỐ CỔ ĐIỂN - CHÚ DÂN

Kích thước: 5x15m, diện tích 75m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI - ANH THÁI

Kích thước: 5x18m, diện tích: 75m2

NHÀ PHỐ ĐẸP HÀ NAM - ANH TẤN

Kích thước: 5x12m, diện tích: 60m2

NHÀ PHỐ ĐẸP 3 TẦNG CÔ HUỆ

Kích thước: 7x12m, diện tích: 84m2

NHÀ PHỐ ANH LINH - THƯỜNG TÍN

Kích thước: 5x15m Diện tích: 75m2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG - MỸ ĐỨC

Kích thước: 5x22m, diện tích: 110m2

NHÀ PHỐ MÁI THÁI ĐẸP - QUẢNG NINH

Kích thước: 6x18m, Diện tích: 108 m2

NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN- ANH THAO

Kích thước: 9.2 x 11m Diện tích: 101m2

NHÀ PHỐ KẾT HỢP KINH DOANH

Kích thước: 5 x15 m, Diện tích: 75 m2

NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN - ANH HOÀN

Kích thước: 5x15m, diện tích: 75m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN - THƯỜNG TÍN

Kích thước: 7x12m, diện tích: 84m2