THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 3 TẦNG - CHÚ HÒA

Kích thước: 5x15m, diện tích: 75m2

THIẾT KẾ NHÀ ỐNG 3 TẦNG HIỆN ĐẠI HẢI DƯƠNG

Kích thước: 5x15m, diện tích: 75m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN THƯỜNG TÍN

Kích thước: 5,5x20m, diện tích: 110m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG THƯỜNG TÍN

Kích thước: 4x13m, diện tích: 52m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 3 TẦNG KẾT HỢP KINH DOANH

Kích thước: 7x12m, diện tích:84m2

MẪU NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI HƯNG YÊN

Kích thước: 4,5x11m, diện tích: 50m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI CHỊ LAN

Kích thước: 4,3x15m, diện tích: 65m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI THƯỜNG TÍN

Kích thước: 6,8x14m, diện tích: 95m2

MẪU NHÀ ỐNG 3 TẦNG MÁI THÁI ĐÔNG ANH

Kích thước: 4.5x15m, diện tích: 68m

NHÀ PHỐ CỔ ĐIỂN 2 MẶT TIỀN

Kích thước: 5x16m, Diện tích: 80 m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI - ANH TỊNH

Kích thước : 7x12.5 m Diện tích: 87.5 m2

MẪU NHÀ PHỐ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI Ở ĐÔNG ANH

Kích thước:5x15m, diện tích: 75m2

NHÀ PHỐ CỔ ĐIỂN - CHÚ DÂN

Kích thước: 5x15m, diện tích 75m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI - ANH THÁI

Kích thước: 5x18m, diện tích: 75m2

NHÀ PHỐ ĐẸP HÀ NAM - ANH TẤN

Kích thước: 5x12m, diện tích: 60m2

NHÀ PHỐ ĐẸP 3 TẦNG CÔ HUỆ

Kích thước: 7x12m, diện tích: 84m2

NHÀ PHỐ ANH LINH - THƯỜNG TÍN

Kích thước: 5x15m Diện tích: 75m2