THI CÔNG BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG ANH MẠNH - MỸ ĐỨC

Thiết kế và thi công biệt thự vườn 2 tầng Mỹ Đức

THI CÔNG BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 2 TẦNG ANH CỔN HƯNG YÊN

Thiết kế và thi công biệt thự tân cổ điển Hưng Yên

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG BIỆT THỰ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN

Kích thước: 8x16m, diện tích: 128m2

THI CÔNG BIỆT THỰ CHỮ L THÁI BÌNH

Thiết kế và thi công biệt thự chữ L anh Chung

THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ

Thiết kế thi công sửa chữa cải tạo nhà phố

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NHÀ PHỐ THƯỜNG TÍN

Kích thước: 5x20m, diện tích: 100m2

THI CÔNG BIỆT THỰ CHỮ L Ở NAM ĐỊNH

Kích thước: 8x10m, diện tích:80m2

THI CÔNG BIỆT THỰ PHỐ KẾT HỢP KINH DOANH VĨNH PHÚC

Thiết kế và thi công biệt thự phố Vĩnh Phúc

THI CÔNG NHÀ PHỐ TẠI HÀ NỘI

Kích thước: 7x15m, diện tich: 100m2

THI CÔNG BIỆT THỰ - CHÚ THỎA

Kích thước: 12,5x13,5m, diện tích: 169m2

THI CÔNG BIỆT THỰ - ANH VIÊN

Kích thước: 11x16m, diện tích: 160m2

THI CÔNG NHÀ PHỐ KINH DOANH

Kích thước: 5x15m, diện tích: 75m2

THIẾT KẾ THI CÔNG BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI

Kích thước: 9x18m, diện tích:160m2

THI CÔNG NHÀ PHỐ ANH TỊNH THƯỜNG TÍN

Kích thước: 7x12.5m, diện tích: 87.5m2