BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN TẠI VINHOME

Kích thước: 18 x 9m, diện tích:162m2

TOP 5 MẪU BIỆT THỰ VƯỜN ĐƯỢC SĂN ĐÓN NHIỀU NHẤT 2020

Top 5 mẫu biệt thự vườn được săn đón nhiều nhất 2020

BIỆT THỰ MÁI THÁI - CHÚ THỎA

Kích thước: 12,5 x 13,5 m, Diện tích: 169 m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN PHÚ THỌ

Kích thước: 10x13m, diện tích:110m

BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG MỸ ĐỨC HÀ NỘI

Kích thước:14x11m, diện tích:150m2

MẪU BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - ANH THÀNH

Kích thước: 15x15, diện tích: 225m2

SIÊU PHẨM BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG ĐẸP

Kích thước: 13x19m, diện tích: 247m2

MẪU BIỆT THỰ MÁI CHÉO 3 TẦNG

Kích thước: 17x22m, diện tích: 374m2

BIỆT THỰ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN - ANH TUÂN

Kích thước: 12x16m, diện tích: 192m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG SÓC SƠN

Kích thước: 11x17m, diện tích: 187m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CHỮ L - ANH QUỲNH

Kích thước: 8x10m, diện tích:80m2

BIỆT THỰ VƯỜN MÁI THÁI ANH THIÊM

Kích thước: 8x13m, diện tích: 100m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI - ANH VIÊN

Kích thước: 11 x16 m, diện tích: 160 m2

MẪU BIỆT THỰ VƯỜN TÂN CỔ ĐIỂN THÁI BÌNH

Kích thước: 13x19m, diện tích: 247m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG VĨNH PHÚC

Kích thước: 7x23m, diện tích: 160m2

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN - CHÚ PHONG

Kích thước: 9x15m, diện tích: 135m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG THÁI BÌNH

Kích thước: 8x15m, diện tích: 120m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG HẢI DƯƠNG

Kích thước: 8x10m, diện tích: 80m2