BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN - ANH CỔN

Kích thước: 9x12m, diện tích: 120m2

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG - HẢI PHÒNG

Kích thước: 8x13m, diện tích: 110m2

MẪU BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN - ANH TIẾN

Kích thước: 12x20m : Diện tích: 240 m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG -ANH BÌNH

Kích thước: 12 x18m, Diện tích: 216m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - ANH ĐÔNG- SƠN TÂY

Kích thước: 20x20, Diện tích: 400 m2

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN - CHÚ HÒA

Diện tích xây dựng: 15x20m, diện tích:300m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - CHÚ LONG

Kích thước: 8x15m, diện tích: 120m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHONG CÁCH CHÂU ÂU

Kích thước: 18x9m, diện tích: 162m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG HƯNG YÊN

Kích thước: 8x15m, diện tích: 120m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 3 TẦNG PHONG CÁCH CHÂU ÂU

Kích thước: 15x20m, diện tích: 300m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG 1 TUM THANH OAI

Kích thước: 9x12m, diện tích: 90m2

MẪU BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN 3 TẦNG 2 MẶT TIỀN

Kích thước: 15x 25m ,Diện tích: 375 m2

BIỆT THỰ 3 TẦNG MÁI THÁI - ANH ĐẠI

Kích thước: 10x18m, diện tích: 180m2

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN SÂN VƯỜN - ANH HẢO

Kích thước: 7x15m, diện tích: 105m2

MẪU BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG

Kích thước: 10 x 13 m, Diện tích: 130 m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHỐ HIỆN ĐẠI THƯỜNG TÍN

Kích thước: 13x20m, diện tích: 260m2

BIỆT THỰ MÁI THÁI - ANH KHANG

Kích thước: 8x15m Diện tích đất: 250 m2