BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - ANH SANG

Kích thước: 8x11m, diện tích: 88m2

MẪU THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI

Kích thước: 8x12m, diện tích:96m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI THANH OAI

Kích thước: 9x12m, diện tích: 95m2

MẪU BIỆT THỰ VƯỜN HOT NHẤT 2019

Kích thước: 14x15m, diện tích: 210m2

MẪU BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG SANG TRỌNG

Kích thước: 10x15m, diện tích 150m2

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN KẾT HỢP KINH DOANH

Kích thước:14x14 m, diện tích: 196m2

BIỆT THỰ MÁI THÁI - ANH HÙNG

Kích thước: 12x25 m, Diện tích: 300m2

MẪU THIẾT KẾ BIỆT THỰ MÁI THÁI

Kích thước: 7x12m, diện tích: 84m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - CHÚ THÔNG

Kích thước: 11x11m, diện tích: 121m2

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG HOÀI ĐỨC

Kích thước: 8x16m, diện tích: 128m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CHỮ L - ANH RỪNG

Kích thước: 5x17 m, diện tích: 85m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHỐ HIỆN ĐẠI - ANH HÙNG

Kích thước: 15 x 20m, diện tích: 300m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CÁCH TÂN KIỂU PHÁP

Kích thước: 12x21m, diện tích: 250m2

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN - THANH OAI

Kích thước: 15x18 m, Diện tích: 270 m2

BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 2 TẦNG

Kích thước: 15x11m, diện tích: 165m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN - ANH SƠN

Kích thước: 18x9m, diện tích:162m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG Ở HƯNG YÊN

Kích thước: 7x11m, diện tích:77m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG BẮC NINH

Kích thước: 10x22m, diện tích: 220m2