BIỆT THỰ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI KẾT HỢP KINH DOANH

Kích thước: 11x9m, diện tích: 90m2

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 2 TẦNG

Kích thước: 10x15m, Diện tích: 150 m2

BIỆT THỰ PHONG CÁCH ĐỊA TRUNG HẢI

Kích thước: 10x12m, diện tích 120m2

BIỆT THỰ 2 TẦNG KIỂU PHÁP

Kích thước: 20x20m, diện tích 400m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - ANH LONG

Kích thước: 10x15m, diện tích: 150m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - ANH DUY

Kích thước: 8x10m, diện tích:80m2

BIỆT THỰ MÁI THÁI - CHÚ HỢP

Kích thước: 8x15m, diện tích: 120m2

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN KIỂU PHÁP

Kích thước: 9x10m, diện tích 90m2

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

Kích thước: 10x10m, diện tích:100m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - THANH OAI

Kích thước:10x15m, diện tích: 150m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI ĐẸP - ANH TIẾN

Kích thước: 12,5 x 15,6m, diện tích: 195m2

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI - ANH HOÀNG

Kích thước: 7x12m, diện tích: 84m2.

THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN

Kích thước: 15x20, diện tích: 300m2