NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN QUẢNG NINH

Kích thước: 4,5x15,5m,diện tích:70m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 3 TẦNG - CHÚ HÒA NINH BÌNH

Kích thước: 5x15m, diện tích: 75m2

THIẾT KẾ NHÀ ỐNG 3 TẦNG MÁI THÁI

Kích thước: 5x15m, diện tích: 75m2

NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN ANH BẢO - THƯỜNG TÍN

Kích thước: 7x12m, diện tích: 84m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 3 TẦNG SƠN TÂY PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

Kích thước: 4,5x17m, diện tích: 76,5m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN THƯỜNG TÍN

Kích thước: 5,5x20m, diện tích: 110m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG THANH OAI

Kích thước: 4,5x15m, diện tích: 68m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI CHỊ LAN

Kích thước: 4,3x15m, diện tích: 65m2

MẪU NHÀ ỐNG 3 TẦNG MÁI THÁI ĐÔNG ANH

Kích thước: 4.5x15m, diện tích: 68m

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 6 TẦNG QUẢNG NINH

Kích thước: 5x15m, diện tích: 75m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG TẠI ĐÔNG ANH

Kích thước: 6x11m, diện tích: 66m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG ANH HÀO

Kích thước: 4x15m, diện tích: 60m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG 1 TUM BẮC NINH

Kích thước: 5,5x12m diện tích: 66m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG TẠI HẢI DƯƠNG

Kích thước: 5x17m, diện tích: 85m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI - ANH TỊNH

Kích thước : 7x12.5 m Diện tích: 87.5 m2