NHÀ PHỐ ĐẸP HÀ NAM - ANH TẤN

Kích thước: 5x12m, diện tích: 60m2

NHÀ PHỐ ĐẸP 3 TẦNG CÔ HUỆ

Kích thước: 7x12m, diện tích: 84m2

NHÀ PHỐ ANH LINH - THƯỜNG TÍN

Kích thước: 5x15m Diện tích: 75m2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG - MỸ ĐỨC

Kích thước: 5x22m, diện tích: 110m2

NHÀ PHỐ MÁI THÁI ĐẸP - QUẢNG NINH

Kích thước: 6x18m, Diện tích: 108 m2

NHÀ PHỐ 2 MẶT TIỀN- ANH THAO

Kích thước: 9.2 x 11m Diện tích: 101m2

NHÀ PHỐ KẾT HỢP KINH DOANH

Kích thước: 5 x15 m, Diện tích: 75 m2

NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN - ANH HOÀN

Kích thước: 5x15m, diện tích: 75m2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG - BÁC TÂM

Kích thước: 5x25m, diện tích: 125m2

NHÀ PHỐ ĐẸP HIỆN ĐẠI

Kích thước: 5x15m, diện tích: 75m2

NHÀ PHỐ CHÚ TIẾN - MỸ ĐỨC

Kích thước: 4x9m, diện tích: 40m2

NHÀ PHỐ MÁI THÁI - CHÚ HUY

Kích thước: 5x20m Diện tích: 100m2

MẪU NHÀ ỐNG ĐẸP 3 TẦNG 5x16m

Kích thước: 5x16m, diện tích: 80m2

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI

Kích thước: 6.8x14m, diện tích: 95m2

NHÀ PHỐ ANH TIẾN - HƯNG YÊN

Kích thước: 5x14m, diện tích70m2

TỔNG HỢP NHỮNG MẤU NHÀ PHỐ ĐẸP NHẤT 2018

Tổng hợp những mấu thiết kế đẹp

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI- ANH MINH

Kích thước: 5x15m Diện tích: 75m2

NHÀ PHỐ ANH TÀI - PHÚ THỌ

Kích thước: 5x15 m, Diện tích 75 m2