NHÀ PHỐ MÁI THÁI - CHÚ HUY

Kích thước: 5x20m Diện tích: 100m2

MẪU NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI - CHỊ TUYẾT

Kích thước: 4,5x11m, diện tích: 50m2

MẪU NHÀ ỐNG ĐẸP 3 TẦNG 5x16m

Kích thước: 5x16m, diện tích: 80m2

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI

Kích thước: 6.8x14m, diện tích: 95m2

NHÀ PHỐ ANH TIẾN - HƯNG YÊN

Kích thước: 5x14m, diện tích70m2

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI- ANH MINH

Kích thước: 5x15m Diện tích: 75m2

NHÀ PHỐ ANH TÀI - PHÚ THỌ

Kích thước: 5x15 m, Diện tích 75 m2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI

Kích thước: 4x15m , Diện tích: 60 m2

BIỆT THỰ PHỐ HIỆN ĐẠI- ANH KIÊN

Kích thước: 5.5 x 15m Diện tích: 82.5m2

NHÀ PHỐ CỔ ĐIỂN - BẮC NINH

Kích thước: 8x16m Diện tích: 128 m2

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI - CÔ VÂN

Kích thước: 5x13m Diện tích: 65m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MÁI THÁI - ANH HOÀNG

Kích thước: 5x17m, diện tích: 85m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 4 TẦNG

Kích thước: 5x15m, diện tích:75m2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG KINH DOANH THỜI TRANG

Kích thước: 8x14 m, diện tích: 122m2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG TẠI QUỐC OAI

Kích thước: 4x17.5 m, diện tích: 70m2

NHÀ PHỐ 5 TẦNG ĐẸP - THANH OAI

Kích thước: 8x15m, Diện tích: 120 m2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG - ANH HÀ - XA LA

Kích thước: 4,2x15m, diện tích: 63m2

NHÀ PHỐ MÁI THÁI 1 TẦNG - ANH PHI

Kích thước: 7x15m, diện tích: 105m2