NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI - THANH OAI

Kích thước: 5x15m, Diện tích: 75m2

NHÀ PHỐ 3 TẦNG MÁI TÂY

Kích thước: 6x15m , Diện tích: 90 m2

NHÀ PHỐ CHỊ VÂN - TỪ LIÊM

Kích thước: 5x14.5m Diện tích: 73m2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG - ANH THỊNH

Kích thước: 5x15m, diện tích 75m2

MẪU NHÀ PHỐ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI HÀ NAM

Kích thước: 4,5x16m, diện tích: 75m2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG- CHỊ THU

Kích thước: 8x14 m, diện tích: 122m2

NHÀ PHỐ 3 TẦNG TẠI BA LA

Kích thước: 4x12m, diện tích: 48m2

NHÀ PHỐ ANH TRƯỜNG - BA LA

Kích thước: 4x15m, diện tích: 60m2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG - CHỊ THẢO - SƠN TÂY

Kích thước: 4x17m, diện tích: 68m2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG KẾT HỢP KINH DOANH-ANH HẠNH

Kích thước: 6x15m, diện tích: 90m2