NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI ANH PHƯƠNG

Kích thước: 5,8 x 9 m, Diện tích: 52m2

NHÀ CẤP 4 TẠI THƯỜNG TÍN

Kích thước: 7x16m, diện tích: 112m2

NHÀ PHỐ 3 TẦNG TẠI NINH BÌNH

Kích thước: 5x20m, diện tích: 100m2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG TẠI HƯNG YÊN

Kích thước: 5x25m, diện tích: 125m2

NHÀ PHỐ 1 TẦNG CHÚ KHÁNH

Kích thước: 7x15m, diện tích: 105m2

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI - THANH OAI

Kích thước: 5x15m, Diện tích: 75m2

NHÀ PHỐ CHỊ VÂN - TỪ LIÊM

Kích thước: 5x14.5m Diện tích: 73m2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG - ANH THỊNH

Kích thước: 5x15m, diện tích 75m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI THƯỜNG TÍN

Kích thước: 6,8x14m, diện tích: 95m2

MẪU NHÀ PHỐ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI HÀ NAM

Kích thước: 4,5x16m, diện tích: 75m2

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 3 TẦNG KẾT HỢP KINH DOANH

Kích thước: 7x12m, diện tích:84m2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG- CHỊ THU

Kích thước: 8x14 m, diện tích: 122m2

NHÀ PHỐ 3 TẦNG TẠI BA LA

Kích thước: 4x12m, diện tích: 48m2

NHÀ PHỐ ANH TRƯỜNG - BA LA

Kích thước: 4x15m, diện tích: 60m2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG - CHỊ THẢO - SƠN TÂY

Kích thước: 4x17m, diện tích: 68m2

MẪU NHÀ ỐNG 5 TẦNG KẾT HỢP KINH DOANH-ANH TIỀN

Kích thước: 7x15m, diện tích 105m2

MẪU NHÀ PHỐ ĐẸP - ANH THỂ- ĐÔNG ANH

Kích thước: 6 x12m, diện tích: 72m2